Stresscoaching

Før du kommer i stresscoaching hos mig, har vi talt i telefon sammen, hvor du har fortalt mig lidt om din situation, og jeg har fortalt dig, hvordan jeg har tænkt mig at hjælpe dig.

Stresscoaching er samtaler i et forløb om, hvordan man håndterer stress, bliver afstresset og genfinder balancen mellem arbejde og privatliv. Hver samtale varer knap en time. De fleste er kommet langt efter 4 samtaler.

“Du hjalp mig til at undgå sygemelding, fordi jeg kom i tide og fik redskaber til at håndtere en uholdbar situation.” Medarbejder i Egedal Kommune.

I modsætning til “almindelig coaching” er stresscoaching meget redskabs-orienteret – især i starten, hvor den stressramte hjerne er så meget ude af drift, at det er umuligt at vide, hvad der er godt at gøre. Heldigvis har vi meget forskning der viser, hvad der skal til for at få stressen til at lette. Derfor vil du opleve konkrete anvisninger, redskaber og hjemmearbejde, der vil hjælpe dig til at genfinde balancen.

I forhold til at udøve stresscoaching er jeg uddannet og eksamineret stresscoach.

Jeg har tavshedspligt og videregiver ikke informationer om dig uden dit samtykke.

Kontakt mig på tlf 28 80 25 88, og snak med mig om, hvad du gerne vil have hjælp til. Så fornemmer du også, om du har lyst til at indlede et samarbejde med mig. Læg en besked, hvis jeg ikke tager telefonen – så ringer jeg tilbage.